Sơn chống thấm sàn WC 2 thành phần

Hệ gốc nước, dùng cho chống thấm sàn vệ sinh, pha trộn theo tỷ lệ của nhà sản xuất ghi trên vỏ lon.

THÔNG TIN CHÍNH

Độ phủ lý thuyết3 - 5 m2/lít

Bao bì5L

Hệ gốc nước, dùng cho chống thấm sàn vệ sinh, pha trộn theo tỷ lệ của nhà sản xuất ghi trên vỏ lon.

Tính năng

Hệ gốc nước, dùng cho chống thấm sàn vệ sinh, pha trộn theo tỷ lệ của nhà sản xuất ghi trên vỏ lon.

Lời khuyên

Hệ gốc nước, dùng cho chống thấm sàn vệ sinh, pha trộn theo tỷ lệ của nhà sản xuất ghi trên vỏ lon.