Sơn chống thấm ngược một thành phần

Hệ gốc nước, siêu chống thấm, dùng cho những bề mặt bên ngoài không chống thấm

THÔNG TIN CHÍNH

Độ phủ lý thuyết6 - 8 m2/lít

Bao bì5L

Hệ gốc nước, siêu chống thấm, dùng cho những bề mặt bên ngoài không chống thấm

Tính năng

Tính năng

Lời khuyên

Lời khuyên