Showing all 3 results

Hệ gốc nước, siêu chống thấm, dùng cho những bề mặt bên ngoài không chống thấm

Hệ gốc nước, dùng cho chống thấm sàn vệ sinh, pha trộn theo tỷ lệ của nhà sản xuất ghi trên vỏ lon.

Vật liệu đặc biệt ngăn chặn dòng nước đang chảy cực kỳ hiệu quả.