Sơn siêu bóng ngoại thất ExterSilk (5 lít)

Siêu bóng men sứ, chống phai màu, chống nóng, chống thấm, chống bám bụi ,bảo vệ trên 10 năm, riệt trừ nấm mốc, tự làm sạch,thân thiện môi trường, độ phủ cao.

THÔNG TIN CHÍNH

Độ phủ lý thuyết13 - 15 m2/lít

Bao bì5L

Siêu bóng men sứ, chống phai màu, chống nóng, chống thấm, chống bám bụi ,bảo vệ trên 10 năm, riệt trừ nấm mốc, tự làm sạch,thân thiện môi trường, độ phủ cao.

Tính năng

Siêu bóng men sứ, chống phai màu, chống nóng, chống thấm, chống bám bụi ,bảo vệ trên 10 năm, riệt trừ nấm mốc, tự làm sạch,thân thiện môi trường, độ phủ cao.

Lời khuyên

Siêu bóng men sứ, chống phai màu, chống nóng, chống thấm, chống bám bụi ,bảo vệ trên 10 năm, riệt trừ nấm mốc, tự làm sạch,thân thiện môi trường, độ phủ cao.