Sơn bóng ngoại thất NaNo (1 lít)

Bóng cao cấp, chống bám bụi, riệt trừ,nấm,mốc,chống thấm, tự làm sạch,thân thiện môi trường.

THÔNG TIN CHÍNH

Độ phủ lý thuyết12 - 14 m2/lít

Bao bì1L

Bóng cao cấp, chống bám bụi, riệt trừ,nấm,mốc,chống thấm, tự làm sạch,thân thiện môi trường.

Tính năng

Bóng cao cấp, chống bám bụi, riệt trừ,nấm,mốc,chống thấm, tự làm sạch,thân thiện môi trường.

Lời khuyên

Bóng cao cấp, chống bám bụi, riệt trừ,nấm,mốc,chống thấm, tự làm sạch,thân thiện môi trường.