Bột trét tường Ngoại thất & nội thất cao cấp

Bột trét tường Ngoại thất & nội thất cao cấp 2

THÔNG TIN CHÍNH

Độ phủ lý thuyết1 - 2 m2/lít

Bao bì40Kg

Siêu trắng,siêu dẻo, che lấp khe nứt nhỏ,tạo bề mặt nhẵn mịn, dễ thi công, thân thiện môi trường.

Tính năng

Siêu trắng,siêu dẻo, che lấp khe nứt nhỏ,tạo bề mặt nhẵn mịn, dễ thi công, thân thiện môi trường.

Lời khuyên

Siêu trắng,siêu dẻo, che lấp khe nứt nhỏ,tạo bề mặt nhẵn mịn, dễ thi công, thân thiện môi trường.